• Daniel Amor

מערכת ווידאו לזיהוי פנים

חדש מ Novus מערכת זיהוי פנים באמצעות מצלמות אבטחה.

פתרון חכם וזול לזיהוי פנים , הטכנולוגיה משמשת לזיהוי אנשים , פתיחת דלתות ובקרת כניסה, הצגה של הזיהוי על גבי מפה. עוד יישום חשוב הוא זיהוי אנשים חשודים אשר לא מעונינים בכניסתם למתחם כלשהו כדוגמאת פדופילים בקרבת גני ילדים ובתי ספר.

מערכת זיהוי פנים
9 views0 comments

Recent Posts

See All